Algemeen

Disclaimer.

In deze disclaimer zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de actualiteit van informatie en auteursrecht op teksten en afbeeldingen op deze website.

Informatie
Wij besteden veel zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. One Stop Mobile staat echter niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien onvolledige of onjuiste informatie aan ons kenbaar wordt gemaakt zullen wij dit zo snel en goed mogelijk verbeteren. One Stop Mobile is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of technische storingen. Tevens aanvaardt One Stop Mobile geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens One Stop Mobile via deze website. One Stop Mobile aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden vereenvoudigd (inclusief framing), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van One Stop Mobile.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande toestemming van One Stop Mobile nodig.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van One Stop Mobile en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van One Stop Mobile of de betreffende licentiegever.